Odvoz a likvidace použitých olejů

 

Povinnost zajištění zpětného odběru použitých olejů je dána jejich prodejcům zákonem.

 

Tuto službu zajišťujeme dodavatelsky pomocí osoby oprávněné k manipulaci s nebezpečnými odpady, kterou je společnost Rekla.

 

Upotřebený olej je odvážen v nevratných nádobách, nebo pokud to umožňuje situace tak odčerpán do autocisterny.

 

Doklady o provedeném zpětném odběru zákonem vyžadované, vystavuje Rekla.

 

S požadavkem na tuto službu kontaktujte buď nás, nebo přímo firmu Rekla na  www.rekla.cz

Přihlášení