Odvoz a likvidace použitých olejů

 

 

Službu zajišťujeme dodavatelsky (zprostředkovaně) ve spolupráci se společností AVISTA OIL.

 

Upotřebený olej je odvážen v nevratných nádobách, nebo pokud to umožňuje situace tak odčerpán do autocisterny.

 

Doklady o provedeném zpětném odběru zákonem vyžadované, vystavuje AVISTA OIL.

 

S požadavkem na tuto službu kontaktujte buď nás, nebo přímo firmu Rekla na www.avista-oil.cz

Přihlášení