Tribotechnický servis

 

Důležitou součástí každé společnosti zabývající se prodejem olejů a maziv je inovativním způsobem vybavená laboratoř nejvyšší úrovně splňující evropské standardy. Laboratoř je umístěná v areálu společnosti OLEA CZ s.r.o., je certifikována podle ISO 9001 a má vypracovány dokumenty, které odpovídají požadavkům těchto ISO norem. Provozní laboratoř společnosti OLEA slouží pro vstupní kontrolu surovin, mezioperační kontrolu polotovarů a výstupní kontrolu finálních výrobků.

 

Vedle provozních analýz poskytujíjí služby  laboratoře i našim zákazníkům, kterým tak monitorujeme kvalitu dodávaných maziv v průběhu jejich používání a řádnou profylaktickou diagnostikou tak prodlužujeme životnost maziv. Poskytujeme  laboratorní servis všem naším zákazníkům jako např. analýza paliv, průmyslových olejů, obráběcích kapalin, aj. včetně odborného tribodiagnostického vyhodnocení stavu oleje.

 

Testované parametry:

 

 • Bod vzplanutí

 

 • Cetanový index

 

 • Číslo kyselosti

 

 • Destilační zkouška

 

 • Hustota Koroze na Cu, ocel, mosaz

 

 • Obsah mechanických nečistot filtrací

 

 • Bod tekutosti

 

 • Teplota vylučování parafinů

 

 • Stanovení obsahu vody

 

 • Viskozita kinematická

 

 • Obsah síry

 

 • Jodové číslo

 

 • Obsah MEŘO v MN

 

 • Oxidační stabilita

 

 • Deemulgační charakteristika

 

 • Herbert test

 

 • Třída čistoty dle NAS, ISO

 

 • Pěnivost

 

 • TBN

 

 • Bod tekutosti

 

 • Viskoz. dynam.

 

 • Brookfield

 

 • Viskozitní index

 

 • Obsah prvků (Fe, Cu, Si, Zn, Ca, P, Ba)

 

 • IČ – diagnostika

 

 • Penetrace

Přihlášení