Produkty BIONA

 

BIONA Jersín - bio-oleje a plastická maziva       

 

Výhody biologicky velmi dobře odbouratelných olejů oproti minerálním:

  • výborná biologická odbouratelnost v rozmezí 90-97% dle testu CECL-33-A-93. Odbouratelnost minerálních olejů je v oblasti 20-40%
  • v případě úniku do půdy nebo na vodní plochu dochází k okamžitému rozkladu na H2O a CO2
  • jsou netoxické a v kombinaci s biologickou odbouratelností neohrožují jak spodní vody, tak příslušnou faunu
  • mají velmi dobré mazací schopnosti a vysokou životnost
  • při rozkladu uvolňují tolik CO2, kolik ho spotřebují při předchozí asimilaci a tedy nemají záporný vliv na tzv. skleníkový efekt
  • mají vynikající antikorozní a ochranné vlastnosti
  • při pracovním styku nepůsobí zdravotní problémy
  • jsou ekologicky nezávadné a tudíž velmi šetrné k životnímu prostředí


O výjimečné kvalitě olejů svědčí jednak výsadní postavení na českém trhu, jednak export do zemí EU.

 

Oleje k mazání řetězů a lišt motorových pil
Plastická maziva

Řezné oleje

Hydraulické oleje

Separační oleje

Potravinářské oleje

Chladící a mazací kapaliny

Univerzální mazací oleje

Ostatní oleje

Přihlášení