Pomocné prostředky a aditiva

 

OPTIMA ANTIFOAM

 

Kapalina OPTIMA ANTIFOAM je směs látek sloužících k redukci povrchového napětí a tím k rozbourání vzniklé pěny při provozu vodou mísitelných obráběcích kapalin. Aktivně působí jak na povrchu kapaliny, tak i v objemu kapaliny.


OPTIMA STABIL

 

OPTIMA STABIL je středně viskózní bezbarvá kapalina určená pro zvýšení a pufraci (stabilizaci) hodnoty pH obráběcích kapalin.


OPTIMA BIOCLEAN

 

Kapalina OPTIMA BIOCLEAN je biocidní prostředek určený pro úplnou likvidaci mikroorganizmů a následnou konzervaci všech obráběcích kapalin mísitelných s vodou.


OPTIMA SYSTEMCLEAN

 

Systémový čistič OPTIMA SYSTEMCLEAN je směs vhodných a velice účinných smáčedel, emulgátorů a biocidů a fungicidů. Používá se při čištění obráběcích strojů při výměnách obráběcích kapalin. Systémový čistič obsahuje účinnou detergentní látku, která uvolňuje mechanické nečistoty, zbytky mikroorganismů a účinnou konzervační látku, která mikroorganismy zneškodňuje.


OPTIMA ANTIRUST

 

Kapalina OPTIMA ANTIRUST je protikorozní přísada do vodou mísitelných obráběcích kapalin. Je určená pro zvýšení protikorozních vlastností vodou mísitelných obráběcích kapalin a k zabránění vznikající koroze způsobené zasolením obráběcích systémů, jejichž příčinou je používání příliš tvrdé vody pro přípravu obráběcích kapalin. Kapalina OPTIMA ANTIRUST je schopna potlačit i korozi vznikající vlivem příliš nízké hodnoty pH. Rovněž je vhodný v případě potřeby zlepšení protikorozních vlastností obráběcí kapaliny a to zejména tam, kde obráběné polotovary zůstávají mezi jednotlivými obráběcími operacemi delší dobu nakonzervovány pouze obráběcí kapalinou.


OPTIMA OSI 15751

 

OPTIMA OSI 15751 je vysoce efektivní antioxidant prodlužující oxidační stabilitu paliv. Zvláště vhodný je pro zvýšení oxidační stability směsné motorové nafty SMN30 (B30) a čistého methylesteru řepkového oleje a FAME (MEŘO, B100). Kapalná antioxidační směs OPTIMA OSI 15751 je určena pro přímé mísení, nejlépe online blendingem, s motorovou naftou, směsnou motorovou naftou a s MEŘO v dozaci minimálně 500 ppm (0,05 %). Tím dochází k efektivní termooxidační stabilizaci paliva, které zhlediska tohoto parametru zcela vyhovuje normám EN 590, ČSN 65 6508 a EN 14214 podle ČSN EN 15751.


GROTAMAR 71

 

GrotaMar 71 je unikátní biocidní a fungicidní konzervační prostředek určený pro ošetření a konzervaci dieselových paliv (B7, B30, B100).

 

Další produkty

Přihlášení